Αιματολογικό Τμήμα

Το αιματολογικό τμήμα του κέντρου μας σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυημένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας. Οι σύγχρονες μέθοδοι και εξετάσεις που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με το έμπειρο, εξειδικευμένο και πλήρες καταρτισμένο προσωπικό μας σας εγγυώνται υψηλή ποιότητα εξετάσεων.

Οι βασικές εξετάσεις του αιματολογικού τμήματος περιλαμβάνουν μετρήσεις για:

  • αιματοκρίτη, αιμοσφαιρίνη, αιμοπετάλια, λευκά/ερυθρά αιμοσφαίρια (Γενική Αίματος)
  • ΤΚΕ (Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων)
  • Έλεγχος Αιμόστασης: PT, INR, APTT, Ινωδογόνο, D-dimmers
  • ΔΕΚ
  • Παράγοντες πήξης
  • Anti-Xa
  • Μικροσκόπηση επιχρήσματος περιφερικού αίματος
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  • TEST Δρεπανώσεως