Ανοσολογικό Τμήμα

Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό μας, ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός και οι ποιοτικοί έλεγχοι εγγυώνται την αξιοπιστία των αναλύσεων που διενεργούνται στο εργαστήριό μας, στο οποίο διενεργείται όλο το φάσμα των βιοχημικών εξετάσεων.

Οι βασικές εξετάσεις του βιοχημικού τμήματος περιλαμβάνουν μετρήσεις για:

 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερόλη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL χοληστερόλη
 • LDL χοληστερόλη
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Ολικά λιπίδια
 • Τρανσαμινάση SGOT-AST
 • Τρανσαμινάση SGPT-ALT
 • γ – GT
 • Aλκαλική φωσφατάση ALP
 • Kάλιο ορού
 • Νάτριο ορού
 • Χλώριο
 • Μαγνήσιο
 • Φώσφορος
 • Κρεατινική κινάση CK
 • Κρεατινική φωσφοκινάση CK-MB
 • LDH
 • Αμυλάση
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλβουμίνες
 • Σφαιρίνες
 • Χολερυθρίνη ολική
 • Χολερυθρίνη άμεση /έμμεση
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • TIBC
 • CRP (ποσοτικός προσδιορισμός)
Eπιπλέον εξετάσεις είναι:
 • Απολιποπρωτείνη Α1
 • Απολιποπρωτείνη Β
 • Lp(α)
 • Φυλλικό οξύ
 • Βιταμίνη Β12
 • Βιταμίνη D, D3
 • Έλεγχος λοιπών βιταμινών (Α,Β1,Β2,Β6,C,E)
 • Αλδολάση
 • Λιπάση
 • Καρνιτίνη
 • Λίθιο ορού
 • Ψευδάργυρος
 • Σελήνιο
 • Μαγγάνιο
 • Αμμωνία